De hoeveelheid en de complexiteit van de regelgeving neemt steeds meer toe. Toezichthouders worden actiever en krijgen zwaardere middelen, met de nodige (juridische en reputatie) schade als mogelijk gevolg. Verder vragen uw belanghebbenden om verbetering van de transparantie over compliance en governance. Om dit alles in goede banen te leiden, is specialistische kennis nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat een frisse, scherpe en kritische blik van buiten af daarin onmisbaar is.

FPLC (Financial, Privacy & Legal Compliance) B.V. heeft dan ook als missie om uw organisatie onafhankelijke assurance op een breed scala aan Legal & Compliance vraagstukken te geven: wij bevestigen u dat uw onderneming de zaken juridisch en/of compliance technisch op orde heeft, of ondersteunen u om gesignaleerde hiaten weg te werken.