FPLC is 'full-service' omdat wij een zeer breed scala aan Legal & Compliance diensten verrichten voor een zeer divers palet aan ondernemingen. Steeds meer typen ondernemingen hebben of krijgen te maken krijgen met extern toezicht. Hierdoor neemt het belang van (inbedden van) Compliance en Integriteit in de organisatie toe. Maar ook ondernemingen die niet onderworpen zijn aan extern toezicht hebben belang om voldoende aandacht aan Compliance en Integriteit te besteden. Immers, naast toezichthouders bestaat er een groot aantal andere belanghebbenden (uw klanten, uw medewerkers, de maatschappij) die verwachten dat uw organisatie zich aantoonbaar compliant en integer gedraagt.

FPLC verleent haar diensten aan een breed scala van ondernemingen. Via de menustructuur aan de rechterzijde kunt u nadere informatie per type onderneming verkrijgen. Ook als uw specifieke sector hierin (nog) niet is opgenomen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek over Compliance en Integriteit in uw organisatie.